foto

O mně

Jedním z mých celoživotních snů je tvořit. Dát vznikat novým věcem.

Asi od 12 let jsem experimentovala u šicího stroje, oblékala panenky a později i sebe. Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor Zlatnictví a stříbrnictví (2006–2010). V té době jsem též začala působit ve skupině historického šermu. Obojí posílilo můj už tak velký zájem o historii.

I když mě práce s kovem bavila, táhlo mě to k odívání. Absolvovala jsem Textilní technologii a oděvní návrhářství na Technické univerzitě v Liberci (2010-2013). Mezi tím jsem se také sama naučila základy pletení na ručním pletařském stroji nebo středověkou techniku tkaní na karetkách. Karetkám se věnuji i ve své bakalářské práci. Mnohé znalosti o výrobě a zpracování textilu využívám dodnes, ale stále chybělo to hlavní. Naučit se řemeslo.

A tak jsem s čerstvým vysokoškolským titulem nastoupila na učiliště. Na dvouleté denní studium v oboru dámská krejčová. Úžasná paní Mistrová Ludmila Baumrukrová ochotně předávala své zkušenosti a přísně vedla každého, kdo se chtěl naučit klasické krejčovské řemeslo.

Na těchto pevných základech vznikl krejčovský ateliér Na křídlech snů. Je to pro mne však jen začátek cesty. Cesty znovuobjevování starých technologií, trénování trpělivosti při hodinách a hodinách ruční práce, snahy neustále zlepšovat své znalosti a zručnost. Každý ušitý kousek je cennou zkušeností v nekonečném procesu učení.

Tato touha tvořit a být stále lepší, vede mne po cestě krásného umění a řemesla krejčovského.

Monika Holubička SlukováDržitel ocenění Regionální produkt Jizerské hory od roku 2017 – Historické oděvy a doplňky.


Výstavy:
Klášter Porta coeli, Podhorácké muzeum Brněnska, výstava Lucemburkové a klášter Porta coeli, 2016
Pražský hrad – Rožmberský palác, výstava Koruna na dlani, 2016–2017